Política de Privacitat

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (des d'ara "LOPDGDD") , Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. (des d'ara "BCASA") l'informa quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les dades personals.


Responsable del tractament


Identitat Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. (en endavant, "BCASA")
N.I.F. A-66168303
Dir. postal Carrer de l’Acer, 16, 08038 Barcelona
Telèfon 932 896 800
Correu electrònic lopdgdd.bcasa@bcn.cat

Finalitat


Les dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat d'avaluar, analitzar i donar resposta a la denúncia presentada i, si s'escau, realitzar les actuacions corresponents per part de BCASA.


Legitimació


Les bases legals que legitimen el tractament de les dades són:/p>

  1. El consentiment manifestat al completar el procés de registre i remetre'ns la seva denúncia;

  2. L'interès legítim a mantenir un sistema de denúncies que ens permeti complir amb el nostre Codi Ètic i actuar davant de possibles conductes il·lícites o inapropiades; i

  3. En cas que vostè sigui empleat / a de BCASA, l'existència d'un contracte laboral amb el responsable del tractament.


Termini de conservació de les dades


Les dades personals proporcionades a través del canal ètic seran eliminades en un termini no superior a tres [3] mesos, llevat que, investigats els fets, s'emprenguin accions legals, en aquest cas dependrà el termini i conservació, de la finalització de les diligències corresponents. Un cop transcorregut aquest termini la informació recollida procedirà a cancel·lar-se.


Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats del tractament


BCASA no cedirà dades personals, llevat per obligació legal.

El canal ètic serà gestionat per un tercer que, en la seva condició d'encarregat de tractament, accedirà a les dades personals que s'introdueixin al canal ètic.

L'encàrrec del tractament el gestiona:

  • FAD Legal Boutique, SLP amb CIF: B-65851966 i adreça postal: Avinguda Francesc Macià 38, 12-5, 08208, Sabadell (Barcelona).

Transferència internacional de dades

BCASA no realitza transferències de dades.


Drets dels interessats / des

LEls drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i oblit les exerceixen els interessats davant BCASA, dirigint-se per escrit, acompanyat de fotocòpia de DNI o document identificatiu equivalent, a Carrer de l’Acer, 16, 08038 Barcelona o bé, enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic: lopdgdd.bcasa@bcn.cat, indicant en la línia 'Assumpte' el dret que desitja exercitar.

Tanmateix, l'informem que els drets de cancel·lació, oposició i oblit estaran limitats, en la mesura que, s'estigui en procés d’investigació o, si escau, exercici d'accions, judicials o extrajudicials, els fets denunciats, i ha de conservar la identitat del denunciant.

En cas de considerar-ho oportú, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades (https://apdcat.gencat.cat).


Veracitat de les dades

Els / les denunciants garanteixen i responen de l'exactitud, veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquin a través del canal ètic.