El lideratge de l'ètica i la transparència és una qüestió de prioritats.

Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.

Els nostres valors i principis

BCASA és un ens depenent de l’Ajuntament de Barcelona que opera en el camp de la gestió pública del cicle de l’aigua així com en la realització d’activitats i la prestació de serveis relacionats directa o indirectament amb el cicle de l’aigua, les platges, el litoral i el medi ambient.

La seva missió és realitzar la seva gestió afavorint aquells processos que contribueixen a un ús més eficient dels recursos hídrics i energètics, a la millora de la qualitat de les aigües i a la minimització de l’impacte sobre els sistemes naturals sumant esforços amb el Grup Municipal i la resta d’Administracions Públiques amb l’objectiu d’aconseguir més felicitat i qualitat de vida per a les persones.

BCASA representa i defensa el concepte d’eficiència social i el principi de solidaritat, estant la seva activitat presidida per una alta reputació que fomenta i protegeix. Està compromesa amb una actuació transparent, de qualitat, professional, pròxima, honrada i de respecte amb el compromís i cultura ètica de l’organització i els principis i valors de l’Ajuntament de Barcelona. Essent aquests principis i valors els reflectits en el codi ètic i de conducta de BCASA, document que ha de guiar el comportament de tots els seus membres, així com el dels seus col·laboradors.

Podeu descarregar el Codi ètic i de conducta de BCASA mitjançant aquest enllaç: DESCARREGAR

Canal ètic  

El Codi ètic i de conducta de BCASA defineix els canals d'informació per a que tots els empleats i grups d'interès puguin:

 Consultar qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquest codi ètic, així com de la legislació i normativa interna aplicable.

 Comunicar incompliments d'aquest Codi ètic i de conducta, així com de la legislació i normativa interna aplicable.

BCASA manté un rotund compromís amb el compliment normatiu en totes les seves àrees de Govern, Direcció i activitat, i des d'aquest compromís, posa a la seva disposició aquest Canal Ètic que li permet posar-se en contacte amb nosaltres si té coneixement d'incidents succeïts a BCASA que infringeixin el Codi ètic i de conducta de BCASA, o la legislació aplicable.

En cap cas es facilitarà informació del desenvolupament de les investigacions i del resultat de les mateixes als denunciants anònims.

El Codi ètic i de conducta de BCASA garanteix la no represàlia davant de qualsevol comunicació d'incompliment realitzada de bona fe.

Podeu descarregar la Política del Canal ètic de BCASA mitjançant aquest enllaç: DESCARREGAR