Sobre el Canal Ètic

Informació sobre Alta de Comunicacions

Si heu detectat alguna irregularitat o incompliment del Codi ètic i de conducta de la seva organització, o bé qualsevol infracció de la legislació aplicable o de polítiques i procediments interns, envieu-nos la informació a través d'aquest canal.

El procés és senzill. Registri i consulti l'estat de la seva comunicació en tres passos, proporcionant tota la informació possible. El gestor de canal durà a terme el seguiment de la seva comunicació i iniciarà, si escau, la investigació interna oportuna.

A continuació es descriuen els passos a donar:

1. Clickeu la manera com prefereix accedir a canal ètic

Accés anònim sense registre d'usuari

Pot interposar una comunicació sense necessitat de registrar-se al canal. Seleccionant aquesta opció, accedirà directament al formulari de registre de la comunicació. A l'acabar el registre, rebrà un codi alfanumèric que haurà d’apuntar i mantenir en lloc segur, que li permetrà fer un seguiment sobre qualsevol canvi en l'estat de la seva comunicació.

Accés amb registre d'usuari

Mitjançant aquesta opció i abans d'interposar la comunicació, necessita registrar-se al canal, usant per a això un compte de correu vàlid, que en cap cas serà facilitat al gestor del canal. Aquest registre li permetrà rebre al seu compte de correu i en temps real, notificacions sobre qualsevol canvi d'estat que sofreixi la seva denúncia. Igualment, a l'estar registrat, podrà accedir a consultar, de manera agrupada, tota la informació sobre les comunicacions interposades per vostè al canal.

L'opció de registre d'usuaris inclou també la possibilitat de realitzar una comunicació anònima o confidencial. Seleccionant l'opció ANÒNIMA, el formulari de registre no inclourà cap apartat relatiu a dades personals. Seleccionant l'opció CONFIDENCIAL, el formulari de registre inclourà aquest apartat i aquesta informació serà tractada amb total confidencialitat pel gestor de canal.


2. Registreu la vostra comunicació.


3. Entri amb el seu login o amb el codi rebut per fer el seguiment de les seves comunicacions.